FILOSOFIA i ESCEPTICISME - 1


FILOSOFIA I ESCEPTICISME – part 1 – Octavi Piulats from MIZAR-PETRUS on Vimeo.

-Què és la Veritat? Allò verídic i allò fals.
-Diferents tipus de conciències: Ordinària, No-ordinària, i alterada.
-Diferents formes de percebre la realitat i els fenòmens.
-Diferents paradigmes científics, com el de l´escola de Goethe, i el xamanisme.
-Les sincronicitats. La intencionalitat. Les cosmovisions de les cultures.
-Veritats relatives i absolutes. La importància dels arguments escèptics per als estudiants de filosofia.
-L´escepticisme “Pirrònic”. La capacitat d´oposar fenòmens a pensaments mentals, segons els “tropos”, per a l´equilibri entre els arguments.
-Els “tropos”. 6 principals tropos que va desenvolupar el filòsof “Pirró”. Origen de l´escola escèptica.
-La suspensió de judici “Epogé”, i la tranquilitat d´ànim “Ataraxia”. Claus per a afrontar la vida i processos.

FILOSOFIA i ESCEPTICISME - 2


FILOSOFIA I ESCEPTICISME – part 2 – Octavi Piulats from MIZAR-PETRUS on Vimeo.

Filosofia de la cultura i el problema de la veritat.
En aquestes dues xerrades, el dr Octavi Piulats, exposa i desenvolupa els següents temes històrics-filosòfics:
-La importància de la filosofia escèptica, per a aprofundir i assolir la veritat de les coses.
-La importància de les versions dissidents. La cultura Occidental rebutja l´escepticisme..., estem plens de dogmes...
-La censura dins els àmbits acadèmics...
-Les Generalitzacions, no funcionen...
-Arquetips espirituals en la Natura.
-Grans filòsofs escèptics en la nostra cultura...
-El salt final a la consciència No-Ordinària, per a assolir veritats superiors...
Xerrades realitzades a finals de 2012 a Barcelona.

CONFERENCIA: Goethe i la ciència


GOETHE I LA CIENCIA - Critica al paradigma de la ciencia moderna - Dr Octavi Piulats from MIZAR-PETRUS on Vimeo.
Conferència del Dr. Octavi Piulats, a Barcelona. Abril 2011
Una crítica de Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832) al paradigma científic.
Informació sobre Goethe: http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe

El llegat de Goethe. Idees científiques. La teoria dels colors, desenvolupada en els anys 1770.
Refutació a Newton, qui també va estudiar anteriorment l´origen i característiques dels colors.
La Bipolaritat com a clau per entendre la natura.
Els sentiments de l´observador, com a clau per entendre la natura, vers els aparells de medició i cuantificació.
El llenguatge i comunicació directe amb les coses.
La Visió Biodinámica (natural), versus microscopis i aparells.
La Metamorfosi i la interacció, refutant el principi de causalitat.
Més important el qualitatiu, que el quantitatiu.
La Visió holística i de totalitat. El Holos, i global. La gènesi i la història. Fonamentals per la comprensió.
Els principis i arquetips, en la natura.
La deshumanització en el món de la ciència.

Recomanem l´ús d´auriculars, per una millor audició del video. So ambient.

CONFERENCIA: Filosofía crítica del Cristianismo 1-4

Filosofia crítica del Cristianisme - 1 - Dr. Octavi Piulats from MIZAR-PETRUS on Vimeo.

La fi de la cultura grega, i l´inici del cristianisme.
Conferència de Dr. Octavi Piulats, a Barcelona. Març de 2011.

-Els valors a la cultura de Grècia, com la Bellesa, o Kalos, i l´Amor, o Eros. El culte a la Physis, i la Naturalesa. Com vivien l´Amor a Grècia?
-Comentaris sobre el pas de la cultura grega, al cristianisme.
-Quin era el cristianisme original?
-Manipulacions en la Biblia. Exemples: El casament de Jesús amb Maria Magdalena, i els germans de Jesús, Pere i Andreu.

Recomanem, per una millor audició, l´ús d´auriculars.

CONFERENCIA: Filosofía crítica del Cristianismo 2-4

Filosofia crítica del Cristianisme - 2 - Dr. Octavi Piulats from MIZAR-PETRUS on Vimeo.

Conferència del Dr. Octavi Piulats, a Barcelona. Març 2011, segona dins un cicle de 4 conferències sobre el tema: Filosofia crítica del Cristianisme.

- Comentaris sobre Judes. L´evangeli trobat fa uns anys. La tasca que va dur a terme, seguint ordres de Jesús.
- Els evangelis apòcrifs de Tomàs. L´autoconeixement.
- Fonts històriques de Jesús, segons historiadors de l´època, com Tácito i Flavio Josefo.
- El proselitisme i gran manipulació en els inicis del Cristianisme.
- ¿Qui era Jesús?, i ¿qui era el seu pare? Situació en el context de l´època, social, i polític.
- Maria, la mare de Jesús. Alguns comentaris.
- Les profecies del moment.
- La formació de Jesús, dins la secta dels Esenis, i quina influència va tenir en ell.
- L´estada en el desert, de Jesús, com a moment clau, on decideix dur a terme la seva missió i cumplir amb les profecies.
- Les 4 vessants de Jesús: Rabino, Rabbi, Sanador, i Mag.
- El casament de Jesús i Maria Magdalena, de la tribu dels Benjamites. Alguns comentaris.
- L´entrada a Jerusalem, com a segon moment clau.
- La traició profetitzada.

Recomanem, per una millor audició, l´ús d´auriculars.

CONFERENCIA: Filosofía crítica del Cristianismo 3-4

Filosofia crítica del Cristianisme - 3 - Dr Octavi Piulats from MIZAR-PETRUS on Vimeo.

Conferència del Dr. Octavi Piulats, a Barcelona. Març 2011, segona dins un cicle de 4 conferències sobre el tema: Filosofia crítica del Cristianisme.

- Simbologia de la Creu. Comentaris, i orígens i influència.
- La història oculta de Jesús.
- El context polític i social de l´època.
- El moment de la crucificció. Ambient entre deixebles i cercles propers.
- La “suposada” mort de Jesús. El paper clau del centurió Longinos, i dels Esenis, per al rescat.
- La trajectòria posterior de Jesús, i de la seva família.
- La relació amb Catalunya – Occitània, i la familia i ensanyaments de Jesús. Les heretgies principals, com Càtars, i Gnòsticisme, desenvolupades en aquests territoris. Comentaris.
- El Romànic a Catalunya. Conexió amb el Grial.
- El SERMÓ DE LA MUNTANYA: Ensenyament clau. ¿Què hi ha d´important en aquest sermó?, i què s´ha amagat o malinterpretat.
- La doctrina de la Reencarnació transmesa per Jesús: L´Evolució del Esser. La Trascendència. El propòsit de vida. Autoconeixement. La Moral i Ètica.

Recomanem, per una millor audició, l´ús d´auriculars.

CONFERENCIA: Filosofía crítica del Cristianismo 4-4

Filosofia crítica del Cristianisme - 4 - Dr Octavi Piulats from MIZAR-PETRUS on Vimeo.

Conferència del Dr. Octavi Piulats, a Barcelona. Març 2011, cuarta dins un cicle de 4 conferències sobre el tema: Filosofia crítica del Cristianisme.

- L´ètica i valors en l´ensenyament de Jesús.
- L`època Axial, i la coincidència amb altres Avatars. Revolució en els valors. Un nou humanisme.
- Assolir el Reialme de Déu.
- Evolució del Cristianisme, i les heretgies. Característiques d´aquestes.
- El Càtars.
- Forces evolutives-involutives. Bé-mal. Ressurrecció-Reencarnació.
- El Pendragon i el Grial. Relació amb Catalunya i Occitània.

Recomanem l´ús d´auriculars, per una millor audició del video. So ambient.